بازگشت

  آيين نامه اعطاء نشان ايمني و سلامت

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴

  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی                             

  آيين نامه اعطاء نشان ايمني و سلامت

  بازنگری: بهمن 1392

  1- هدف

             به استناد مصوبه پنجمین جلسه شورای عالي سلامت و امنیت غذایی مورخ 8/5/86 و در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور ایجاد انگیزه و تشویق تولید کنندگان و ارتقاء ایمنی و سلامت فرآورده های غذایی و آشامیدنی به فرآورده های دارای پروانه ساخت از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای ویژگیهای خاصی که در این آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ذکر شده است، نشان ایمنی و سلامت اعطاء می گردد .

  2- تعاریف

  2- 1- فرآورده ایمن و سالم

              فرآورده ای است که از مواد اولیه سالم و در شرایط خوب بهداشتی تولید شده و ضمن دارا بودن ویژگیهای خاص، دارای خصوصیاتی است که به ارتقاء ایمنی و سلامت مصرف کننده کمک می نماید.

  2-2- نشان ايمني و سلامت

              نشان ايمني و سلامت، نشانی است که مطابق این آیین نامه  از سوی سازمان غذا و دارو  به فرآورده اعطاء می گردد و نگاره آن سیب سبز رنگی است که نماد سلامت بوده و عبارت ایمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان می توانند نگاره آن را روی برچسب فرآورده تولیدی خود درج نمایند.

  2-3-  کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

             کمیته ای است که صلاحیت فرآورده های غذایی و آشامیدنی واجد شرایط را مورد ارزیابی قرار می دهد که در این آیین نامه به اختصار کمیته عالی اعطاء نشان نامیده می شود.

  3- ارکان کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

  • رئیس کمیته
  • دبیر کمیته
  • دبیرخانه کمیته
  • اعضای کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

  4- اعضای کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

             اعـضاء این کمیته به شـرح زیر و برای مدت 2 سال بعنوان عضو کمیته منصوب می گردند.

  • رئیس سازمان غذا و دارو (رئیس کمیته)
  • مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی (دبیر کمیته عالی و رئیس دبیرخانه کمیته نشان ایمنی و سلامت)
  • رئیس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو
  • مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ( یا نماینده تام الاختیار)
  • معاون بهداشتی وزارت بهداشت یا نمایندگان تام الاختیار از مرکز سلامت محیط وکار و دفتر بهبود تغذیه جامعه
  • نماینده تام الاختیار سازمان ملی استاندارد ایران
  • يك نفرکارشناس یا عضو هیأت علمی در زمينه صنايع غذايي به پيشنهاد رئیس سازمان غذا و دارو و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • نماینده کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

  تبصره  : کمیته عالی اعطاء نشان می تواند در زمینه خدمات مشورتی بسته به موضوع از افراد مختلف دعوت نماید .

  5- دبیرخانه کمیته نشان ایمنی  و سلامت

          این دبیرخانه به عنوان ستاد اجرایی در اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مستقر بوده و مسئول اجرای آیین نامه و دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید اعطاء نشان ایمنی و سلامت می باشد. از وظائف این دبیرخانه ارسال دعوتنامه به اعضاء، تهیه صورتجلسات کمیته عالی اعطاء نشان، انجام مکاتبات لازم و صدور گواهی نشان ایمنی و سلامت با امضاء دبیرکمیته می باشد.

  6- معيارهاي اعطاء نشان ایمنی و سلامت

           برخی از معیارهای اعطاء نشان عبارتند از:

  • نداشتن مواد افزودنی شیمیایی سنتتیک
  • به حداقل رساندن میزان کالری فرآورده از طریق کاهش مصرف کربوهیدراتهای ساده و چربی ها
  • به حداقل رساندن ترکیبات و عوامل خطرساز از قبیل اسیدهای چرب ترانس و اشباع و...
  • به حداقل رساندن میزان نمک مصرفی
  • استفاده از مواد افزودنی و مواد اولیه طبیعی
  • تولید بهداشتی و صنعتی فرآورده های سنتی
  • عاری بودن فرآورده از سموم قارچی، باقی مانده سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامپزشکی، عوامل آلودگی بیولوژیک، هورمونها و عوامل آلرژن
  • دارا بودن مواد موثره طبیعی که در ارتقاء سلامت مصرف کننده نقش مفیدی دارند.

  7- نحوه اعطاء نشان ایمنی و سلامت

              نحوه اعطاء نشان ایمنی و سلامت در دستورالعمل اجرایی آن، با توجه به سیاستهای سلامت محور سازمان غذا و دارو،  توسط دبیرخانه کمیته تهیه، تدوین و توسط رئیس کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت تصویب و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز به انجام اصلاحات در شرایط اخذ گواهی نشان ایمنی و سلامت این تغییرات، در دستورالعمل مذکور اعمال می شود.

  8- پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سلامت

              فرآورده های تولیدی دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه از نظر معیار ها و خواص ایمنی و سلامت ادعا شده در سوابق کمیته اعطاء نشان مطابق با دستورالعمل نحوه پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سلامت که توسط دبیرخانه کمیته تهیه، تدوین و توسط رئیس کمیته عالی اعطاء نشان تصویب و ابلاغ می گردد، پایش و کنترل می شود.

  9- توزیع و نگهداری مدارک

              نسخه اصلی این آيين نامه و فرم های پیوست پس از تصویب وزیر محترم  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سوابق دبيرخانه نشان ایمنی و سلامت حفظ و نگهداری شده و ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت، نسخه ای از آن جهت اطلاع و اقدام لازم به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های عـــلوم پزشکی سراسر کشور و دستگاههای اجرایی عضو کمیته ابلاغ می گردد.

          فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سلامت به همراه کلیه سوابق و مستندات ارائه شده، برگ رای کمیته عالی اعطاء نشان و گواهی نشان ایمنی و سلامت صادر شده بعنوان سند برای مدت 5 سال در سوابق کمیته مذکور حفظ و نگهداری می گردد.

  10- پیوست ها

  پیوست شماره 1- فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سلامت

  پیوست شماره 2- فرم رأی کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی   

  پیوست شماره3 – فرم گواهی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

          اين آئين نامه در 10ماده و یک تبصره و سه پيوست در تاريخ  30/1/93بازنگری و به تاييد و امضاء وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ تصویب، قابل ابلاغ و اجراء است.

  پیوست شماره 1                        فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سلامت                      کدمدرک:SP- Fo- 1392- 0018

   

   

  1. این قست توسط واحد تولیدی تکمیل شود

  نام واحد تولیدی:

  نشانی واحد تولیدی:

  نام فرآورده مورد تقاضا:

  شماره پروانه ساخت :

  نام تجاری فرآورده :

  فرمولاسیون فرآورده :

   

  ویژگیهای خاص فرآورده که آن را برای دریافت نشان ایمنی و سلامت واجد شرایط معرفی می نماید به همراه مستندات به شرح زیرمی باشد:

   

  ردیف

  ویژگی

  شماره پیوست

     1

   

   

     2

   

   

     3

   

   

     4

   

   

     5

   

   

     6

   

   

  نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول فنی :

  نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر عامل:

  1. این قسمت توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تکمیل شود

  بنا به درخواست ثبت شده به شماره                        مورخ                 ضمن پیوست نمودن تصویر برابر اصل شده پروانه ساخت و با توجه به بررسی های بعمل آمده در خصوص رعایت شرایط خوب تولید، کنترل کیفیت، سوابق شکایات واصله و امتیاز PRPs مورد تائید (         ) فرآورده فوق الذکر برای دریافت نشان ایمنی و سلامت، معرفی می گردد.

  معاون غذاو دارو

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .............................

  شماره :

  تاریخ:

             
   
  • تذکر مهم: مدت زمان دریافت فرم در خواست تکمیل شده از سوی واحد تولیدی تا اعلام نظر و صدور درخواست از سوی دانشگاه علوم پزشکی نباید بیش از 15 روز باشد.

  پیوست شماره 2 رأی کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی کدمدرک: SP- Fo- 1392- 0019

   

                  رأی کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی

  نام واحد تولیدی :

  نام فرآورده مورد تقاضا :

  شماره پروانه ساخت :

  نام تجاری فرآورده :

   

  نظریه مورخ                  کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی وسلامت

  به استناد نامه شماره               مورخ                معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی            و مدارک و مستندات ارائه شده و شاخصهای ذیل و سوابق تولید و کنترل کیفیت، فرآورده فوق الاشاره برای دریافت نشان ایمنی و سلامت و صدور گواهی مربوطه واجد شرایط می باشد/ نمی باشد

  -

  -

  رئیس کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت (رئیس سازمان غذا و دارو)

  نام و نام خانوادگی :                              امضاء:

  معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

  نام و نام خانوادگی :                              امضاء:

  مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

  نام ونام خانوادگی :                                امضاء:

  رئیس مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو

  نام و نام خانوادگی :                               امضاء:

  نماینده تام الاختیار سازمان ملی استاندارد ایران

  نام و نام خانوادگی :                               امضاء

  نماینده تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان:

  نام ونام خانوادگی:                                   امضاء:

  نماینده تام الاختیار معاونت بهداشتی(مرکز سلامت محیط و کار)

  نام ونام خانوادگی:                                 امضاء:             

  نماینده تام الاختیار معاونت بهداشتی(دفتر بهبود تغذیه جامعه)

  نام و نام خانوادگی:                               امضاء:

  کارشناس یا عضو هیأت علمی در زمينه صنايع غذايي

  نام ونام خانوادگی :                               امضاء

   

   

  پیوست شماره 3                               فرم گواهی اعطاء نشان ایمنی و سلامت            کدمدرک:SP- Fo- 1392- 0020

   

   

      نشان  ایمنی و سلامت

   

   شرکت                        با عنایت  به مصوبه شماره 120197 / ت 37969 هـ مورخ 28 / 7/ 86 هيات محترم وزيران و پنجمين مصوبه شورای عالی سلامت  و امنیت غذایی و اهداف عالیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در حفظ سلامت  مصرف کنندگان  و تامین غذای   ایمن   و سالم  در  تمامی  مراحل  زنجیره  غذایی و به استناد    رای مورخ                                          کمیته   عالی اعطاءنشان  ایمنی وسلامت، به پاس تلاش و کوشش   آن شرکت در دستیابی به اهداف مد نظر بشرح زیر، بدینوسیله نشان ایمنی و سلامت  از سوی سازمان غذا و دارو، وزارت   بهداشت،  درمان   و  آموزش  پزشکی به  فرآورده                                    با نام تجاری                                                        وشماره پروانه ساخت                                                                      تولیدی آن شرکت اعطاء می گردد.

  اهداف مد نظر این سازمان:

  مدت  اعتبار این گواهی ازتاریخ صدور رای کمیته  به  مدت    دوسال میباشد.

   

  مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های  غذایی، آرایشی وبهداشتی                                                  معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

   

  - دبیرخانه کمیته نشان ایمنی و سلامت

   

  توضيح:

           به استناد بند7-3 دستورالعمل اجرايي صدور و تمدید اعطاء نشان ايمني و سلامت در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط کارخانه تولیدی و یا خلاف ادعاهای تولید کننده در خصوص ویژگیهای ایمنی و سلامت فرآورده ، موضوع در کمیته اعطاء نشان مطرح و در صورت تایید نسبت به لغو گواهی صادره اقدام خواهد شد. لذا توليد فرآورده مورد نظر با درج نشان بر روي برچسب از تاريخ لغو نشان ممنوع است.

  هم چنين مدير عامل و مسئول فني کارخانه توليدي ضمن اطلاع از مفاد آئين نامه و دستورالعمل اجرايي صدور و تمدید اعطاء نشان ايمني و سلامت، مسئول حسن اجراي مفاد آن و مصوبات كميته اعطاء نشان مي باشند.

   

                                                         نام و نام خانوادگي مدير عامل                                                                        نام و نام خانوادگي مسئول فني                                               پشت گواهی

   

                                                                     امضا                                                                                                           امضا

   

                                                                                                                                                   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها