بازگشت

  فرم بازدید از دانشگاههای علوم

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  فرم بازدید از دانشگاههای علوم پزشکی

   

  نام و نام خانوادگی معاون غذا و دارو

   

  نام دانشگاه علوم پزشکی

   

  شماره تماس

   

  نام و نام خانوادگی مسئول داروهای مخدر

   

  شماره تماس

   

  نام و نام خانوادگی مسئول الکل

   

  تاریخ بازدید

   

   

  اطلاعات کلی

   

  تعداد مراکز فعال درمان سوء مصرف مواد و واحد MMT

   

  تعداد بازدیدها از مراکز درمان سوء مصرف مواد  6 ماهه اخیر

   

  تعداد بیمارستانهای تحت پوشش

   

  پرونده های بیماران صعب العلاج و سر پایی

  بلی                          خیر 

  آیا مستندات تهیه و توزیع ریتالین وجود دارد؟

  بلی                          خیر

  آیا تناسب بین سفارش دارو و عرضه دارو رعایت می شود؟

  بلی                          خیر 

  آیا ( ظروف های خالی) داروهای مخدر طبق ضوابط جمع آوری می شود؟

  بلی                          خیر 

  آیا امحاء پوکه ها و شیشه شربت ها حداکثر سه ماهه صورت می گیرد؟

  بلی                          خیر  

  آيا در مدارک و مستندات و يا در نرم افزارهاي کامپیوتري تاريخچه توزيع

  دارو )شامل نام، شكل، شماره بچ، کارخانه سازنده دارو، میزان آماری از داروي تحويلي به تفکیک مراکز دریافت کننده وجود دارد؟

  بلی                         خیر  

  آيا مطالعات آماري توسط دانشگاه در رابطه با میزان مصرف هر دارو در فصول مختلف سال انجام می گیرد ؟ )ارائه مستندات(

  بلی                           خیر            

  آيا تمهیدات لازم از جانب دانشگاه جهت جلوگیري از کمبود ناگهاني دارو در بازار در نظر گرفته شده است؟

  آيا در فاکتورهاي تحويلي به مراکز درماني، مراکز MMT فعال اطلاعات زير درج مي گردد

         نام دارو ) شكل دارو(          شكل بسته بندي         تاريخ انقضاء           شماره سري ساخت          تعداد داروی تحویلی             نام کارخانه سازنده          تاريخ سفارش          تاريخ تحويل کالا

      شرايط حمل و نقل

  بلی                          خیر            

  آيا سمینارها و کلاس هاي آموزشي جهت پرسنل شاغل در دوره هاي مختلف به طور مستمر برگزار مي گردد؟

  بلی                           خیر

  آيا کارگران و پرسنل شاغل در انبارها دوره آموزش هاي اولیه در ارتباط با مسئولیت محوله به آنها را گذرانده اند؟

  بلی                           خیر

  آيا دانشگاه در موارد ريكال محصولات دارويي اقدامات فوري را انجام مي دهد؟

  شرح

              خیر

       بلی

  انبار

   

  مساحت انبار

   

  آیا دوربین مدار بسته با قابلیت ضبط 6 ماهه در انبار وجود دارد

   

  آیا سیستم اعلام سرقت در انبار نصب می باشد؟

   

  آيا انبار مجهز به سیستم اعلام حريق مي باشند؟

   

  آيا انبار مجهز به سیستم اطفاء حريق مناسب و کارا مي باشند ؟

   

  آیا درب انبار مجهز به گاوصندوق و ضد سرقت می باشد

   

  آیا فضای انبار مناسب و مطابق نگهداری داروهای مخدر می باشد

   

  آیا انبار چیدمان مناسبی دارد

   

  آیا در انبار بعد از هر روز کاری پلمپ می شود

   

  آيا ورود و خروج پرسنل به انبار داروهاي تحت کنترل ثبت مي گردد؟

   

  آيا دما و رطوبت بصورت روزانه و به روش صحیح در انبار ثبت مي شوند؟

   

  آيا کنترل دما و رطوبت )قرار گیري در محدوده استاندارد( در انبار انجام مي شود

   

  آیا موجودی داروها با آمار مطابقت دارد؟

   

  آيا محصولات طبق الگويي مناسب ورعايت سیستم FIFOو FEFO(هر دو) در انبار چیدمان میشوند ؟

   

  آيا شرايط ظاهري و کیفیت و جنس کف ، ديوارها، سقف، در و پنجره انبارها مناسب مي باشد

   

  آيا انبارها قفسه بندي مناسب و صحیحی دارد ؟

   

  آيا نظافت انبار مناسب مي باشد ؟

   

  آيا ورود و خروج کالا تحت نظارت ، سرپرست انبار انجام می گیرد ؟

   

  آيا انبارمجهز به سیستم نرم افزار کامپیوتري می باشد؟

   

  آيا هر محصول دارويي ، داراي کارت موجودي يا فايل ديجیتالي اختصاصي مي باشد ؟

   

  آیا مکان مناسبی برای داروهای تاریخ گذشته و مرجوعی وجود دارد؟

  شرح

   

  الکل

   

   

  تعداد کارخانجات تولید کننده الکل طبی در حوزه نظارت

   

   

  تعداد ارسال حواله های صادره برای سازمان

   

   

  آیا بازدید ادواری شرکتهای الکل سازی انجام می گیرد؟

   

   

  آیا تقلیب الکل توسط کارشناس انجام می گیرد؟

   

   

  آیا بازدید ادواری شرکتهای الکل سازی انجام می گیرد؟

               
   

  توضیحات :

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نام و نام خانوادگی کارشناس بازدید کننده :

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها