بازگشت

  جمع آوری آمپول رانیتیدین به شماره سری ساخت 148 و تاریخ انقضای 9/2017 و آمپول هپارین به سری ساخت 130

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

  مدیر عامل محترم شرکت داروپخش

  کلیه شرکتهای پخش سراسری

   معاونتهای غذا و دارو ی سراسر کشور

  شماره: 152422/665 تاریخ: 28/10/1394

   موضوع: جمع آوری آمپول رانیتیدین به شماره سری ساخت 148 و تاریخ انقضای 9/2017 و آمپول هپارین به سری ساخت 130

  سلام علیکم؛

  احتراماً ، با توجه به نامه شماره 587555/94 مورخ  26/10/94 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به استحضار می رساند با توجه به اشتباه رخ داده در خصوص قرار گرفتن آمپول هپارین در بسته بندی های آمپول رانیتیدین ، خواهشمند است مقرر فرمائید بلافاصله نسبت به جمع آوری آمپول رانیتیدین به شماره سری ساخت 148 و تاریخ انقضای 9/2017 و آمپول هپارین به سری ساخت 130 اقدام نموده و نتیجه ابتدائی و نهائی ریکال به ترتیب ظرف مدت 1 و 4 هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد.

                                      دکتر اکبر عبدالهی اصل مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو ومواد مخدر

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها