بازگشت
  مدیر عامل محترم شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

  ریکال شیرخشک اطفال پگاه یارانه ای

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانییکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

  تاریخ: 1394/11/24  شماره نامه: 167441/665                                                                  آنی - آنی

  مدیر عامل محترم شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

  موضوع: ریکال شیرخشک اطفال پگاه یارانه ای

  سلام علیکم؛

                احتراماً، با توجه به نامه شماره 67689/685/د مورخ  11/11/94 مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به اطلاع مي‌رساند، باتوجه به آزمون های انجام شده، شیر خشک پگاه یارانه ای با سری ساخت های 144004 NBB:23 (تاریخ تولید 11/06/94 و تاریخ انقضاء 11/06/96) و  194003 P NBB15 (تاریخ تولید 17/06/94 و تاریخ انقضاء 17/06/96) هر دو از نظر ویژگی های میکروبیولوژی، به دلیل شمارش بیش از حد مجاز باکتری باسیل سرئوس، با ضابطه FS/L-002 و برگ آنالیز مطابقت ندارند .شایان ذکر است اظهار نظر بعمل آمده فقط در خصوص نمونه های ارسالی میباشد. مقتضی است نسبت به موارد  ذیل در اسرع وقت اقدام و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این اداره کل را مطلع نمائید.

  1. ریکال فرآورده شیرخشک یارانه ای به سری ساخت های 144004 NBB:23 (تاریخ تولید 11/06/94 و تاریخ انقضاء 11/06/96) و  194003 P NBB15 (تاریخ تولید 17/06/94 و تاریخ انقضاء 17/06/96)
  2. ارائه مدارک و مستندات مرتبط به ساخت این فرآورده( مستندات مواد اولیه، خط تولید و آزمایش های پایداری و ادواری آن شرکت)
  3. گزارش میزان تولید این سری ساخت و اعلام میزان موجودی پس از توزیع
  4. ارسال دو قوطی شیرخشک از هر سری ساخت های قبل و بعد این فرآورده با برگ آنالیز مربوطه
  5. ارائه گزارش و توضیحات حضوری توسط مسئول فنی و مدیر تولید شرکت

  ضمناً مقتضي است دستور فرمائيد مبلغ ده میلیون و دوازده هزار ريال بابت هزينه آزمايش به شماره حساب 2173529002009 رابط در آمدی نزد بانك ملي شعبه فخر رازی كد 86 واريز و رسيد آن را به اين اداره کل ارسال نمايند.

  دکتر جمشیدی مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها