بازگشت
  مدیر عامل محترم شرکت فارما شیمی

  ریکال شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

  شماره نامه: 7740/665  مورخ: 29/01/1395

  مدیر عامل محترم شرکت فارما شیمی

  موضوع: ریکال شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی

  سلام علیکم؛

  بااحترام ، با توجه به شکایت ثبت شده به شماره  66107/1000 مورخ 5/11/94 وبررسی های کارشناسی انجام شده  مبنی بر وجود ذرات خارجی داخل شربت دیفن هیدرامین کامپاند  ساخت آن شرکت با شماره سری ساخت 001  و تاریخ انقضاء 06.2017 ، مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری محصول مذکور از شماره سری ساخت فوق اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و انتهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت 2 و 6 هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد.

  دکتر اکبر عبداللهی اصل - مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها