بازگشت

  آگهی فراخوان فرآیند ارجاع کار نوبت اول

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانییکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

  سازمان غذا ودارو به نشانی تهران – خ انقلاب- خ فخر رازی نبش نظری ، در نظر دارد یک فقره فرآیند ارجاع کار با عنوان:

  "انجام امور خدماتی و نظافت" و

   "امور ترابری" و

  "امور پذیرایی و برگزاری همایش­ها"

  شامل ارائه خدمات ترابری درون شهری و برون شهری، ارائه خدمات نظافت و ارائه خدمات پذیرایی در جلسات و ... خود را در سال 1396 از طریق برگزاری فرآیند ارجاع کار عمومی به شرکتها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

  محدوده خدمات مورد نیاز : به شرح اسناد فرآیند ارجاع کار

  متقاضیان جهت دریافت اسناد فرآیند ارجاع کار پس از انتشار این آگهی در ساعات اداری روزهای 17، 18 و 21 اسفند ماه 95 به واحد حراست سازمان غذا و دارو واقع در ساختمان شماره 5 سازمان به نشانی تهران، خیابان توحید، نبش خیابان نیایش شرقی طبقه اول (اداره حراست) مراجعه و ضمن دریافت اسناد و تکمیل آن، اسناد تکمیل شده فرآیند ارجاع کار را حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ 19/01/96 به اداره حراست در نشانی فوق الذکر (ساختمان شماره 5) تحویل و رسید دریافت نمایند. زمان بازگشایی پاکات مورخ 19/01/96 رأس ساعت 14:00 در سالن کنفرانس طبقه پنجم ساختمان شماره 5 خواهد بود.

  متقاضیان لازم است ضمانت­نامه بانکی معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار را به مبلغ حداقل4،000،000،000 ریال (چهار میلیارد ریال)، در قالب پاکت (الف) به نام سازمان غذا و دارو با مدت اعتبار حداقل سه ماهه تسلیم نمایند. این ضمانت­نامه برای دو شرکت اول و دوم منتخب تا پایان عقد قرارداد با برنده اول فرآیند ارجاع کار و برای سایر شرکت کنندگان تا پایان بازگشایی کلیه پاکت­های (ج) "پیشنهاد قیمت" نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

  تبصره: چنانچه به هر دلیل برنده فرآیند ارجاع کار حاضر به انعقاد قرارداد نگردد و یا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارائه ننماید، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی به نفع کارفرما ضبط می­گردد و قرارداد با برنده دوم منعقد می­گردد و در صورت امتناع نفر دوم همین رویه اعمال می­گردد. پیشنهادات می بایستی حداقل برای 90 روز دارای اعتبار باشند و کارفرما حق تقاضای تمدید مدت اعتبار پیشنهاد را بر حسب ضرورت و صلاحدید خود خواهد داشت.

  سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادهای مشروط ویا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .متقاضیان برای ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات لازم است به آدرس اینترنتی آن پایگاه به نشانی (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها