بازگشت
  کلیه شرکت های تولید کننده و واردکننده فرآورده های مکمل تغذیه ای

  تکمیل پروانه ها/ درخواست های ثبت فرآورده های مکمل تغذیه ای در سامانه صدور پروانه ثبت (IRC) -2

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

  شماره نامه: 61504/665     تاریخ:21/05/1396

  کلیه شرکت های تولید کننده و واردکننده فرآورده های مکمل تغذیه ای

  موضوع: تکمیل پروانه ها/ درخواست های ثبت فرآورده های مکمل تغذیه ای در سامانه صدور پروانه ثبت (IRC) -2

  سلام علیکم؛

  با احترام، در راستای صدور الکترونیک پروانه ثبت فرآورده های سلامت به صورت برخط و پیرو بخشنامه شماره 39806/665 مورخ 4/4/96 به اطلاع می رساند با توجه به جلسه مورخ 18/5/96 با حضور دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران و رئیس محترم اتحادیه وارد کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران، مهلت تکمیل اطلاعات فرآورده های کلیه شرکت هایی که دارای پروانه ساخت، گواهی ثبت واردات و مجوز واردات بالک مکمل تغذیه ای دارای اعتبار از این اداره کل می باشند در "سامانه صدور پروانه ثبت" به آدرس اینترنتی http://irc.fda.gov.ir تا تاریخ 15/08/1396 تمدید شد.

   ضمنا به اطلاع می رساند کلیه امور مربوط به صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه/ محصول نهایی، اقدامات مربوط به الصاق برچسب اصالت و ...  با این سامانه مرتبط خواهند شد. لذا عدم تکمیل اطلاعات در زمان اعلام شده به منزله انصراف از پروانه تولید/ گواهی ثبت واردات/ مجوز واردات بالک تلقی شده و مسؤولیت، عواقب و مشکلات بعدی آن بر عهده آن شرکت ها خواهد بود.

  همچنین در کلیه قسمت های برنامه، راهنما به صورت برخط در دسترس است و فایل مربوط نیز به پیوست ارسال می شود.

  دکتر امیر حسین جمشیدی- مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها