بازگشت
  به پیوست راهنما جهت اخذ روادید ورود (ویزاء) برای کارشناسان و میهمانان خارجی و فرم های مربوطه

  به پیوست راهنما جهت اخذ روادید ورود (ویزاء) برای کارشناسان و میهمانان خارجی و فرم های مربوطه

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

  شماره نامه: 68177/669/د مورخ:10/7/1396

   

  موضوع: به پیوست  راهنما جهت اخذ روادید ورود (ویزاء) برای کارشناسان و میهمانان خارجی و فرم های مربوطه

  سلام علیکم؛

  احتراماً، ضمن پیوست نامه شماره 1881/135/د مورخ 28/06/96 اداره کل امور بین الملل و فرم های راهنمای نحوه تکمیل و ارسال درخواست صدور روادید و ضمائم مربوط جهت استحضار، با توجه به اینکه برخی شرکت های دارویی، غذایی و تجهیزات پزشکی برای اخذ روادید ورود جهت میهمانان خارجی خود باید فرم های مخصوص اخذ روادید را تکمیل و از طریق این سرپرستی اقدام نمایند لذا مقتضی است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا در درخواست های ایشان که پس از تایید آن اداره کل جهت این سرپرستی ارسال می گردد نکات ذکر شده کاملا رعایت شوند تا در روند اخذ روادیدها تاخیر ایجاد نشود. 

  دکتر حمیدرضااینانلو- سرپرست امور بین الملل

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها