بازگشت

  اصلاحیه مربوط به اعلام لیست داروهای مورد نیاز فوریتی و خارج از فرایند ثبت خرداد 97

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانییکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

  مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده - وارد کننده دارو

  موضوع: اصلاحیه مربوط به اعلام لیست داروهای مورد نیاز فوریتی و خارج از فرایند ثبت خرداد 97

  سلام علیکم؛

  احتراماً پیرو نامه شماره 31798/665 مورخ 13/04/97 در خصوص آخرین فهرست داروهای مورد نیاز فوریتی مربوط به خرداد 97 و با توجه به سیاست های جدید این اداره کل در تامین داروهای فوریتی موارد زیر به استحضار می‌رسد. بدیهی است کلیه شرکتهای متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند.

  1. کلیه شرکتهای متقاضی تامین داروهای مورد نیاز فوریتی می باید غیر از پیشنهاد قیمت ارزی داروی مد نظر، در ذیل ستون قیمت ریالی (در فایل اکسل جدید پیوست این نامه)، پس از محاسبه هزینه تمام شده و لحاظ کردن سود، حداقل قیمت ریالی پیشنهادی فروش به پخش را به ریال و به ازای یک واحد دارو اعلام کنند. فایل اکسل تکمیل شده صرفاً می باید در تاریخ 19/04/97 به نشانی الکترونیک drug.scm@fda.gov.ir  ارسال گردد. به درخواست هایی که قبل یا پس از این تاریخ ایمیل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. هم چنین لازم به ذکر است که ثبت درخواست کتبی در سیستم دبیرخانه (از طریق چارگون) می باید یک‌روز پس از ارسال الکترونیک (برای این فراخوان در تاریخ 20/04/97) صورت گیرد.
  2. مقتضی است در ستون های مربوط به قیمت واحد دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد پولی (ریال یا یورو) در کنار عدد جداً خودداری شود.
  3. ملاک تصمیم گیری در خصوص شرکت برنده در مناقصه داروهای فوریتی با توجه به فایل اکسل ارسالی، قیمت ریالی پیشنهادی فروش به پخش (در مطابقت با منبع واردات) می باشد.
  4. شرکت‌هایی که در فراخوان تامین داروهای فوریتی برنده می شوند حداکثر باید ظرف مدت 2 روز کاری پس از ارسال نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل نموده و ظرف مدت 45 روز نسبت به ترخیص دارو اقدام نمایند.
  5. از آنجا که ارائه فایل اکسل و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای وارد کننده جهت تامین داروهای فوریتی می باشد لذا پس از اعلام کتبی اداره کل دارو به شرکت وارد کننده، در صورت عدم تامین به‌ موقع یا انصراف از تامین دارو، شرکت مربوطه در نوبت اول به‌مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد.

   

  دکتر اکبر برندگی - مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

   

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها