اطلاعیه‌ها

04 مرداد

فهرست اقلام مشمول ارزیابی و ثبت منبع

04 مرداد

لیست داروخانه های سراسر کشور

28 تیر

لزوم ارسال مستندات و مدارک قیمت گذاری از طریق سامانه چارگون به منظور تسریع در دریافت و رسیدگی به...

28 تیر

فرآورده های غیرمجاز با نام تجارتی FOREVER با ادعای مکمل تولید شده در کشور آمریکا

28 تیر

ارسال صورتحساب دارو و ملزومات مصرفی بیماران کرونا به سازمان های بیمه گر - آنی

28 تیر

دستور جمع آوری فرآورده طب سنتی کپسول مهزل تن لس شرکت سلامت گستر ارتیمان تولید داروسازی خوارزمی

28 تیر

فراخوان فوریتی اعلامی تیرماه 1400

28 تیر

ارسال نتایج انالیز هر سری ساخت فرآورده غذای ویژه MCT OIL

با توجه به سیاست های این اداره کل، کلیه شرکت های تولید کننده/واردکننده غذاهای ویژه، پس از تولید...

28 تیر

جمع آوری فرآورده غیرمجاز قارچ گانودرما با نام تجارتی دکتر آرشا

28 تیر

پیوست لیست ثبت سفارشات خرید اعتباری شماره 1 از محل مصوبات ارزی