1398، سال رونق توليد

اطلاعیه‌ها

20 مرداد

فراخوان " انجام فرایند انبارش، توزیع و تحویل فرآورد های ویژۀ متابولیک یارانه ای "

.

16 مرداد

انتصاب سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع انسانی

انتصاب سرکار خانم یزدانی بعنوان سرپرست معاونت توسعه، مدی ریت و منابع انسانی سازمان غذا و دارو

16 مرداد

انتصاب مشاور امور پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان غذا و دارو

 انتصاب آقای دکتر حسن ابوالقاسم گرجی بعنوان مشاور امور پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان غذا و...

16 مرداد

انتصاب سرپرست اداره مواد اولیه دارویی

جناب آقای دکتر حسن بایرامی بعنوان سرپرست اداره مواد اولیه دارویی منصوب شد

14 مرداد

لیست پروانه های دائمی فعال- تیر 98

14 مرداد

اطلاع رسانی محصولات غیر مجاز تیرماه 4

.

14 مرداد

اطلاع رسانی محصولات غیرمجاز مردادماه

.

14 مرداد

ممنوعیت استفاده از بلانکیت در نان

با توجه به سرانه مصرف نان‌های سنتی و اهمیت مخاطرات آن، خواهشمند است دستور فرمایید کنترل و...

09 مرداد

پیرو لزوم استفاده از برچسب اصالت

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده  فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای...

09 مرداد

آخرین فرصت جهت ارائه فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه و ملزومات بسته بندی موضوع:  آخرین فرصت...