اطلاعیه‌ها

19 مرداد

لیست شرکت های دارای خطوط تولید " سافت ژل " و " ساشه"

15 مرداد

شناسه ردیابی و رهگیری

با عنایت به بخشنامه شماره 10091/665 مورخ 07/11/1398 و همچنین نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر...

15 مرداد

فراخوان ثبت واکسن کرونا

با توجه به ضرورت ایجاد آمادگی کافی و برنامه ریزی در مقابله با بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا در...

14 مرداد

پیرو فراخوان فوری واکسن مننگوکوک کونژوگه ACYW-135

پیرو نامه شماره 46058/665 مورخ 12/05/99 مبنی بر نیاز فوری معاونت درمان به واکسن منگوکوک کونژوگه...

14 مرداد

ارسال اطلاعات فرآورده های طبیعی، سنتی،مکمل های تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه از طریق...

12 مرداد

نحوه اعلام موافقت با تمدید و صدور IRC ضدعفونی کننده

12 مرداد

فهرست اقلام ضدعفونی کننده که دارای پروانه یا کد فراورده (IRC) دریافتی از اداره کل دارو

 فهرست اقلام ضدعفونی کننده دارای پروانه یا کد فراورده (IRC) دریافتی از اداره کل دارو...

11 مرداد

فراخوان فوریتی مردادماه اعلامی 08/05/99

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ 08/05/99 اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل...

10 مرداد

ابلاغ ضابطه داروهای جدید

نظر به اینکه در سایه تلاش متخصصین ، دانش آموختگان و نخبگان هموطن ، و همچنین رشد و توسعه کمی وکیفی...

08 مرداد

فراخوان رمدسیویر اعلامی07/05/99

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز 07/05/99 اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل در...