اطلاعیه‌ها

02 خرداد

ممنوعیت دریافت هزینه مجوزهای بهداشتی به صورت دستی

   پیرو نامه شماره 25442/666/د مورخ 02/03/1401 معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع در...

31 اردیبهشت

ممنوعیت فروش شیرخشک رژیمی و غذای ویژه توسط داورخانه های اینترنتی

پیرو نامه شماره 9090/655 مورخ 11/02/1401 در خصوص الزام ثبت اطلاعات توزیع و عرضه شیرخشک های رژیمی...

25 اردیبهشت

فراخوان داروهای فوریتی اردیبهشت ماه 1401

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ21/2/1401 اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل...

20 اردیبهشت

الزام دریافت موافقتنامه پخش فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه

پیرو نامه های شماره 97480/665 مورخ 25/10/1398، 107185/665 مورخ 26/11/1398 و 112150/665 مورخ 07/12...

19 اردیبهشت

آخرین به‌روزرسانی کدینگ نخسه‌نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی

17 اردیبهشت

دقت و اهتمام جدی در ارسال اطلاعات حوزه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه در سامانه زنجیره تامین

پیرو نامه شماره 109259/665 مورخ 21/11/1399 در خصوص ارسال اطلاعات در سامانه زنجیره تامین و با توجه...

17 اردیبهشت

جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی غیر مجاز Revitrane

عطف به نامه شماره 04-01-07-1401 مورخ 30/01/1401 شرکت سپنتا درمان آرا  به آگاهی می رساند ژل...

11 اردیبهشت

فراخوان تامین داروهای یارانه ای غیر ثبتی مورد نیاز معاونت بهداشت در سال 1401

در راستای تامین داروهای یارانه ای غیر ثبتی مورد نیاز معاونت بهداشت در سال 1401 (جدول پیوست شماره...

11 اردیبهشت

الزام ثبت اطلاعات توزیع و عرضه شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سامانه زنجیره تامین

با توجه به ایجاد بستر ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سامانه TTAC، به...

06 اردیبهشت

استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه مدت حداکثر 5 ماهه

پیرو بخشنامه شماره 6825/01 مورخ 16/01/1401 بانک مرکزی با موضوع استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه مدت...