اطلاعیه‌ها

03 مهر

فراخوان فوریتی اعلامی مهرماه 1400

27 شهریور

لیست ثبت سفارشات دارای اولویت دارو و مواد اولیه دارویی از محل مصوبات کمیته فنی ارز

22 شهریور

استفاده از پنج رقم پیش کد شرکت

بازگشت به دستورالعمل چگونگی شناسه گذاری اصالت کالاهای سلامت محور به منظور ردیابی، رهگیری و اصالت...

20 شهریور

فراخوان واگذاری بخشی از خدمات گروه ثبت و بررسی ایمنی و عوارض ناخواستۀ

به اطلاع می رساند این سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری بخشی از خدمات گروه ثبت و بررسی ایمنی و...

20 شهریور

ارائه تعهد نامه تحویل نمونه فوریتی همراه با درخواست نامه حداقل اسناد

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه شرکت های محترم تامین کننده داروی فوریتی ملزم به ارائه تعهدنامه...

20 شهریور

جمع آوری محلول تزریقی چشمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Decline

بـا توجـه به دریافـت گزارشـات مبـنی بر تـوزیـع محـلـول هـای تزریـقـی چـشـمی Eyesun ILM Blue و...

17 شهریور

تمدید مهلت ارسال مستندات تصویری و گزارشات

احتراما پیرو نامه شماره 652/25407 مورخ 1400/05/13 به معاونت های محترم غذا و داروی دانشگاه های علو...

15 شهریور

ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی(لیست هشدار شماره 6)

15 شهریور

ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی (لیست شماره 2 حداقل اسناد )

14 شهریور

آخرین به‌روزرسانی کدینگ نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی داروهای طبیعی