اطلاعیه‌ها

03 فروردین

شناسه گذاری الکل طبی بسته بندی

با عنایت به لزوم ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور و همچنین  با توجه به...

03 فروردین

فراخوان تأمین واکسن Covid-19

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های محترم وارد کننده دارو و فرآورده های بیولوژیک ثبتی و فوریتی می...

02 فروردین

پیام تبریک ریاست محترم سازمان به مناسبت سال نو

25 اسفند

پیرو تامین فوریتی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه یارانه ای اسفند ماه مورخ 1399/12/19

23 اسفند

تامین فوریتی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه یارانه ای اسفند ماه مورخ 1399/12/19

23 اسفند

الزام شناسه گذاری

19 اسفند

لیست داروخانه های منتخب سراسر کشور

18 اسفند

ارزیابی بالینی ژل های تزریقی زیر پوستی تولید داخل

16 اسفند

لیست ثبت سفارشات دارای اولویت مواد اولیه دارویی ، دارو و شیر خشک های رژیمی از محل مصوبات ارزی

12 اسفند

مصوبات کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو مورخ 21 بهمن ماه 1399