اطلاعیه‌ها

25 بهمن

رسال اطلاعات در زنجیره تامین https://statisticsreports.ttac.ir

20 بهمن

جلسه پرسش و پاسخ مسؤولین فنی پیرامون فرایند ثبت فرآورده طبیعی

20 بهمن

دستورالعمل حمایت از شرکت های دانش بنیان

20 بهمن

پنجمین همایش ملی فرهنگ کار

20 بهمن

لزوم الصاق برچسب اصالت برای تمام فرآورده های سلامت تولیدی و وارداتی

20 بهمن

استعلام اصالت فرآورده ای با نام اکوسیترون و شکایت آقای یاسر ناصری از عوارض ایجاد شده پس از مصرف...

18 بهمن

مدارک تکمیلی مربوط به نمونه برداری از ملزومات دارویی

11 بهمن

ریکال ویال محلول کلسیم فولینات 30 میلی گرم

11 بهمن

تمدید منوط به ثبت TTAC پیرو نامه شماره 665/92458

05 بهمن

فراخوان فوریتی اعلامی بهمن ماه مورخ 99/11/04