اطلاعیه‌ها

02 دی

ارسال اطلاعات مربوط به حلیت مواد غذایی ، دارویی و مکمل به مرکز تحقیقات حلال

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو  ارسال اطلاعات مربوط به حلیت  مواد...

08 آذر

ارسال اطلاعات در رابطه با آمارنامه‎

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیعی موضوع:ارسال اطلاعات در رابطه با آمارنامهشماره : 127679...

29 دی

ارائه اظهارنامه های فعالیت تولید سال 2015 کنوانسیون سلاحهای شیمیایی‎

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه داروییموضوع:  ارائه اظهارنامه های فعالیت...

26 آبان

ارائه اطلاعات نحوه تبلیغات فرآورده های تولیدی‎

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده          ...

26 آبان

ارائه اطلاعات فرآورده های شرکت های ساخت قرار دادی‎

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی (تولید کننده -  واردکننده - مواد اولیه)شماره : 98152...

08 آذر

ارائه اطلاعات شرکت های خارجی وارد کننده مکمل های تغذیه ای‎

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده  مکمل های  تغذیه ای شماره : 126499/665...

26 آبان

ابلاغ دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور

              ...

23 آذر

ابلاغ دستورالعمل توزیع و عرضه قرص بوپرنورفین ـ نالوکسان

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشورموضوع:  ابلاغ...

26 آبان

:رای کمیسیون قانونی درخصوص لغو توریع فرآورده های پلاسمایی توسط یک شرکت پخش

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده مدیرعامل محترم کلیه شرکت های واردکننده دارومدیرعامل...

20 اسفند

اطلاعیه یازدهم

خلاصه