اطلاعیه‌ها

24 مرداد

اعلام هشدار سازمان جهانی بهداشت درخصوص فراورده تقلبی داروی Cytotec میزوپروستول در بازار دارویی...

با احترام، عطف به نامه شماره 9203/304د مورخ 21/5/1400 ریاست محترم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، به...

24 مرداد

جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی با نام تجاری Singfiller

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور...

20 مرداد

آمارنامه دارویی سال 1399

20 مرداد

لیست ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی از محل مصوبات ارزی

18 مرداد

سابقه آلرژی به پنی سیلین- تزریق واکسن کرونا

با توجه به گسترش ابهاماتی در فضای مجازی در خصوص منع مصرف واکسن های کووید-19 در افراد با سابقه...

17 مرداد

لیست داروخانه های فعال دارای مجوز ارائه اینترنتی اقلام غیردارویی

16 مرداد

درخواست چاپ آگهی تجدید مناقصۀ عمومی یک مرحله ای با موضوع " واگذاری انبارش، پخش ، توزیع و تحویل...

11 مرداد

ضابطه حمایت از محصولات ملزومات و تجهیزات پزشکی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور

در راستای حمایت از محصولات شرکتهای دانش بنیان و فناور در سال تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها...

04 مرداد

فهرست اقلام مشمول ارزیابی و ثبت منبع

04 مرداد

لیست داروخانه های سراسر کشور