اطلاعیه‌ها

11 دی

جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی Arasti PLUS

    بـا توجـه به دریافت گزارشات مبنی بر توزیـع ژل تزریقی زیر پوستی بـا نـام...

07 دی

ابلاغ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل

06 دی

لیست شرکت های قادر به تامین واردات مواد موثره دارویی

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولیدکننده دارو و مواد بیولوژیکموضوع:عطف به فراخوان واردات مواد...

05 دی

ابلاغ سرپرست اداره کل امورتجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

05 دی

ابلاغ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو

05 دی

ابلاغ مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست

05 دی

ابلاغ مشاور رئیس سازمان و سرپرست دفتر مرکزی حراست سازمان غذا و دارو

05 دی

ابلاغ به عنوان مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان

05 دی

ابلاغ سرپرست اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

05 دی

ابلاغ مشاور امور رسانه ای