اطلاعیه‌ها

08 دی

لیست ثبت سفارشات دارای اولویت مواد اولیه دارویی ، دارو و شیر خشک های رژیمی از محل مصوبات ارزی

06 دی

تمدید تاریخ فراخوان تامین شیرخشک رژیمی/غذای ویژه یارانه ای مورد نیاز سال 1400

03 دی

فراخوان تامین شیرخشک رژیمی/غذای ویژه یارانه ای مورد نیاز سال 1400

03 دی

شرایط تمدید IRC موقت ضدعفونی کننده ها تا پایان خرداد 1400

03 دی

درخواست تمدید مجوز فعالیت

01 دی

لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در شرکت های تولیدی دارویی

29 آذر

نتیجه فراخوان واردات موازی در سایت سازمان غذا و دارو

26 آذر

شرح خدمات مراكز اطلاع رساني داروها و سموم

شرح خدمات مراكز اطلاع رساني داروها و سموماگر در خصوص نحوه مصرف داروهای خود سوالی داشتید با ما...

22 آذر

نتیجه فراخوان فوریتی آذر ماه 99

22 آذر

نحوه ارسال مدارک جهت صدور مجوزهای تفویض شده ملزومات داروئی