اطلاعیه‌ها

09 آذر

استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های همکار جهت ارزیابی کیت های تشخیص ملکولی

جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو موضوع: استفاده از ظرفیت...

08 آذر

اصلاحیه فراخوان تامین نیاز واکسن ، سرم و مواد بیولوژیک سال 1400 معاونت بهداشت

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای واردکننده دارو موضوع:...

05 آذر

فراخوان تامین نیاز واکسن ، سرم و مواد بیولوژیک سال 1400 معاونت بهداشت

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای واردکننده دارو موضوع:...

04 آذر

لیست داروخانه های منتخب دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

04 آذر

فراخوان آزمایشگاه همکار جهت ارزیابی کیت های تشخیص کووید 19

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور   موضوع: فراخوان آزمایشگاه...

03 آذر

فراخوان واردات موازی 02/09/99

مدیر عامل محترم کلیه  شرکت های وارد کننده دارودارو موضوع: فراخوان واردات موازی 02/09/99 با...

03 آذر

آمار موجودی و توزیع 9 ماهه الکل طبی بسته بندی

شرکتهای پخش سراسری توزیع دارو موضوع: آمار موجودی و توزیع 9 ماهه الکل طبی بسته بندیبا سلام و...

02 آذر

فراخوان داروهای فوریتی مورخ 02/09/99

مدیرعامل محترم کلیه شرکت های فوریتی موضوع: فراخوان داروهای فوریتی مورخ 02/09/99با سلام و احترام؛...

01 آذر

نمونه برداری و آزمایش داروهای فوریتی

مدیرعامل محترم کلیه شرکت های فوریتی    با سلام و احترام؛با توجه به ضرورت حصول اطمینان...

28 آبان

: آمار موجودی و توزیع 9 ماهه مواد ضدعفونی کننده ...

شرکتهای پخش سراسری توزیع داروموضوع:  آمار موجودی و توزیع 9 ماهه مواد ضدعفونی کننده ...