اطلاعیه‌ها

28 آبان

اعلام عدم تعطیلی کارخانجات و شرکتهای تولیدی و وارداتی

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع...

27 آبان

نتایج فراخوان فوریتی مهر ماه 99

27 آبان

پیرو تفویض اختیار فرآیندهای اداره کل دارو

  احتراما، پیرو نامه شماره 68776/655 مورخ 20/7/99 و بازگشت به نامه شماره 6826/59/33/99 مورخ...

26 آبان

لزروم بررسی برچسب گذاری فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه در سطح عرضه

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور...

26 آبان

لغو تفویض اختیار صدور گواهی های صادرات

پیرو تفویض اختیار در خصوص صدور گواهی های صادرات ، موضوع ابلاغیه شماره 19687/665  مورخ ...

24 آبان

ایفای تعهدات فراخوان های شرکتهای فوریتی

مدیرعامل محترم کلیه شرکت های فوریتی  موضوع:ایفای تعهدات فراخوان های شرکتهای فوریتیبا سلام و...

24 آبان

صدور موافقتنامه های پخش استانی

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور...

24 آبان

بسته بندی فراورده های دارویی

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های دارویی موضوع: بسته بندی فراورده های داروییبا سلام و احترام؛ به...

24 آبان

واگذاری امور مربوط به نمونه برداری از محصولات ملزومات دارویی

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشورموضوع...

24 آبان

الزام اجرای دقیق مفاد برنامه های توزیع ابلاغی از سوی این اداره کل

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های پخش فرآورده های سلامت موضوع:  الزام اجرای دقیق مفاد برنامه...