معرفی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
    اداره کل نظارت و ارزیابی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تصویب قانون مربوطه در تیر ماه سال 1346 و متمم آن در سال 1347 تشکیل گردید، در سال 1391 اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی از اداره کل فرآورده های خوراکی و آشامیدنی منفک و درسال 1392 مجددا در آن ادغام شد، در دی ماه سال 1396 به دلیل افزایش تنوع و تعداد فرآورده ها، یکبار دیگر اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی مستقل شد.
    رسالت اصلی این اداره کل، ارتقاء ایمنی و سلامت فرآورده های آرایشی و بهداشتی می باشد؛ همچنین در برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی، این اداره کل ماموریت های اجرایی خود را بر پایه سیاست ها و قوانین بالادستی ازجمله برنامه  پنج ساله ششم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اولویت های ابلاغی رئیس جمهور هدف گذاری نموده است. با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش تولیدات داخل کشور و کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، همواره حمایت از تولید داخل و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به داخل کشور جزو برنامه های مهم و اساسی این اداره کل بوده است.
    همچنین با توجه به محدودیت هایی که بر سر واردات فرآورده ها، تولیدات داخلی و تولید قراردادی رونق ویژه ای را تجربه کرده اند، به عبارتی تعداد زیادی از شرکت های وارد کننده به سمت تولید در داخل کشور سوق داده شده اند.