گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت
 
 1. معرفی گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت:
رشته داروسازی با توجه به کاربردهای تعیین کننده آن در تامین سلامت جامعه در راستای تحقق عدالت اجتماعی، بر مد نظر گرفتن حفظ سلامت انسان و محیط زندگی وی تاکید دارد و دانش آموختگان این رشته در نظام های بهداشتی و تامین سلامت و آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و خدماتی مربوط به داروها، با استفاده از متدها و تکنیکهای جدید ساخت دارو و ارائه مشاوره به تشخیص درمان و پیش گیری از بیماری ها کمک می نمایند. درک و برآورده شدن خواست دریافت کنندگان این خدمات نیازمند تعریف خدمت،تدوین استاندارد و تعیین شاخص های اندازه گیری می باشد. زیرا اندازه گیری کیفیت، قضاوت در زمینه عملکرد ها، تامین و مدیریت منابع محدود بخش سلامت  نیازمند تدوین چنین استاندارد هایی می باشد. استاندادرها همچنین  به سیاستگذاران  كمك  خواهد کرد تا به شکلی نظام مند به توسعه و پایش خدمات اقدام نمایند. گروه تعرفه و استاندارد خدمت در سال 1396 با هدف تدوین استانداردهای خدمت در خصوص ارائه خدمات دارو و کالای سلامت زیر مجموعه دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت  تشکیل شد. در این گروه علاوه بر تدوین استاندارد های خدمت در ارائه دارو و دیگر کالاهای سلامت با همکاری انجمن های علمی و تخصصی بررسی و پیشنهاد تعرفه و شاخص های اندازه گیری کیفی این خدمات نیز انجام میشود. شناسایی خدمات نوین دارویی در جهان و تدوین استاندارد های جدید خدمت در ارائه کالای سلامت نیز از وظایف این گروه می باشد. 
 1.  شرح وظایف گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت  
 1. شناسایی، ثبت و مستند سازی استاندارد ها و تعرفه های  جاری در خصوص ارائه خدمت داروساز
 2. تهیه و تدوین پیش نویس استاندارد ها و تعرفه های  مورد نیاز در خصوص ارائه خدمات دارویی با همکاری واحدهای مرتبط
 3. پیگیری تایید و تصویب و ابلاغ استاندارد ها و تعرفه های مربوط در مراجع ذیصلاح
 4. بررسی دوره ای استاندارد ها و تعرفه های جاری در خصوص خدمات دارویی و کالای سلامت و شناسایی نقاط ضعف احتمالی و اقدام جهت بهبود و اصلاح آنها
 5. همکاری و مشارکت جهت برگزاري رويدادهاي فرهنگي مرتبط با حوزه تعرفه و استاندارد
 6. جمع بندي كارشناسي نتايح حاصل از برگزاري رويدادهاي فرهنگي و ارائه گزارشات کارشناسی جهت انعكاس به مراجع و مقامات مافوق
 7. انجام هماهنگي‌هاي لازم با صاحب‌نظران استاندارد سازی خدمت و تعرفه داروسازان
 8. طراحي و تدوين فرم ها و پرسشنامه هاي نظر سنجي از ارائه کنندگان خدمت
 9. انجام پژوهش در زمینه استاندارد ها و تعرفه های ارائه خدمات دارویی وکالاهای سلامت 
 10. انجام اقدامات لازم جهت توليد و آماده سازي بسته ها ی آموزشی جهت ارتقاء استاندارد های خدمت
 1. پرسنل شاغل در گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت  :
سرپرست واحد: خانم دکتر نوشین محمد حسینی
کارشناسان: -
مسئول دفتر: خانم مهناز تمجیدی
 • شماره تماس:66963865