شماره تلفنخانه: 66400081-021 
شماره فکس اداره کل آزمایشگاه: 66403137-021
آدرس: خیابان امام خمینی. بعد از میدان حسن اباد. پلاک 408
معاو نت‌های اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو تجهیزات پزشکی
  نام مسئول داخلی مستقیم
معاون برنامه‌ریزی سرکار خانم مهندس مهجوریان قمی 141 66403137
معاون فنی سرکار خانم دکتر آشوری 117 -
 
ردیف نام آزمایشگاه سرپرست/رئیس آزمایشگاه داخلی مستقیم
1 آزمایشگاه کنترل و ارزیابی غذا سرکار خانم مهندس پورمقیم 230 66496155
2 آزمایشگاه کنترل و ارزیابی دارو و مواد مخدر سرکار خانم دکتر شکرچی 223 -
3 آزمایشگاه کنترل و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی جناب آقای دکتر شعیبی 225 -
4 آزمایشگاه کنترل و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سرکار خانم دکتر پورفرزیب 205 -
5 آزمایشگاه کنترل و ارزیابی فرآورده های بیولوژیک جناب آقای دکتر پاکزاد 121 66496153
6 آزمایشگاه کنترل و ارزیابی میکروبیولوژی سرکار خانم دکتر رحیمی‌فرد 112 -
7 آزمایشگاه کنترل و ارزیابی مکمل های تغذیه ای فرآورده‌های طبیعی، سنتی و عملگرا سرکار خانم دکتر خیرالهی 220 -
8 اداره شبکه کشوری آزمایشگاهی سرکار خانم دکتر امیراحمدی 162 66492719
9 اداره تضمین کیفیت سرکار خانم مهندس ذوالفقاری 415 -419 -