معرفي و تاريخچه اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ، دارو و تجهیزات پزشکی
 
اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1342 به منظور کنترل فراورده های غذایی و دارویی زیر نظر وزارت بهداشت (بهداری سابق) تاسیس شده است. با ایجاد تغییرات تشکیلاتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که موجب ایجاد معاونت غذا و دارو بصورت مستقل شد، این مجموعه تحت عنوان اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1389 با تصویب تاسیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت، این آزمایشگاه با مسئولیت حقوقی سازمان غذا و دارو در تشکیلات این سازمان تعریف شد و هم اکنون در زمینه های کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های غذایی، آشامیدنی، دارویی، بیولوژیک، آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و فرآورده های طبیعی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بمنظور اطمینان از انطباق ویژگیها و معیارهای ایمنی و سلامت با استانداردهای ملی و بین المللی فعالیت دارد.