شماره تلفنخانه: 66400081-021  
شماره دفتر مدیریت: 66406174-021   
شماره فکس دفتر مدیریت: 66404330-021
شماره فکس اداره کل آزمایشگاه: 66403137-021
آدرس ایمیل دفتر مدیریت: fdcrl@fda.gov.ir 
 آدرس: خیابان امام خمینی. بعد از میدان حسن اباد. پلاک 408