خیابان امام خمینی. بعد از میدان حسن اباد. نرسیده به خیابان ولیعصر. پلاک 408 ،  کد پستی: 1113615911، تلفن: 66400081 ، فکس: 66404330-