صدور مجوز تولید موقت برای ۲ داروی گیاهی موثر در بهبود علائم کرونا
1399/08/19

سخنگوی سازمان غذا و دارو از اعطای مصوبه کمیسیون قانونی این سازمان به چهار فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی برای بهبود علائم کرونا خبر داد.