افزایش مصرف خودسرانه قطره چشمی نفازولین
1395/11/03

کارشناس دارویی دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی اهواز هشدار داد: قطره چشمی نفازولین که یک داروی چشمی ضد احتقان است، در مصرف خودسرانه و بدون تجویز پزشک، بیشتر از 3 روز نباید مصرف شود.