1. کارشناس فرهنگی، تبلیغات وتشریفات
 2. شرايط احراز از نظر تحصيلات و تجربه براي کليه پستهاي روابط عمومي به شرح ذيل مي باشد:
 3. • دارابـودن مـدرك تحـصيلي ليـسانس، در يكـي از رشـته هـاي تحـصيلي: علـوم ارتباطـات، علـوم اجتمـاعي، مـديريت و سـاير رشته هاي مرتبط
 1. نظارت بر نحوه انتشار نشریات ادواري درون سازمانی روابط عمومیهاي تابعه.
 2. اقدام براي چاپ و انتشار عملکرد سالانه سازمان
 3. انجام هماهنگیهاي لازم براي چاپ و انتشار بروشـور بـولتن، پمفلـت، تراکـت و پوسـتر بـه منظـور معرفـی و اشـاعه
 4. سیاستها، برنامه ها و فعالیتهاي سازمان غذا ودارو
 5. تدوین‌ کتب‌، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌ سازمان‌.
 6. گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها، باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.
 7. تدوین‌ و انتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.
 8. انتشار نشریه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌ سازمان‌.
 9. تهیه عکس ، فیلم ،تیزر و دیگرمقوله های ارتباطات تصویری ازفعالیتهای سازمان وانعکاس آنها .
 10. تهیه پوستر، بنر، استند، کلیپ، انجام تبلیغات در نمایشگر L.E.D سازمان
 11. انتشار نشریه عمومی یا تخصصی ، کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تحصصی  برای استفاده  عموم مخاطبان سازمان در جامعه
 12. مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.
 13. پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.
 14. تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ - تبلیغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.
 15. هماهنگی و نظارت بر فعالیتهاي فرهنگی و تبلیغی سازمان و روابط عمومی معاونت هاي غذا ودارو.
 16. مدیریت‌ نمایشگاهها ی مرتبط باسازمان
 17. طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلایق‌ و علایق‌ قشرها).
 18. تهیه‌، تدوین‌ و اجرای‌ تقویم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌.
 19. تولید و سفارش‌ ساخت‌ آگهی‌های‌ تلویزیونی‌ و فیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ تبلیغ‌ عملکرد و مستندسازی‌سازمان‌.
 20. برگـزاري مراســم و مناســبتهاي ملــی، مـذهبی، انقلابـی، صــنفی مــشارکت و همکــاري در برگــزاري ســمینارها و
 21. گردهمایی هاي تخصصی
 22. تدوین و اجراي طرح جامع تبلیغات براي فضا سازي فرهنگی – تبلیغی
 23. مدیریت نمایشگاهها با همکاري و مشارکت ادارات کل ذیربط.
 24. برگزاري بازدیدها، سفرها و اردوهاي تبلیغاتی براي مدیران و کارشناسان روابط عمومی معاونت های غذا ودارو
 25. تهیه و توزیع هدایا، لوح تقدیر براي مناسبتهاي مرتبط با سازمان
 26. اجراي برنامه سازي مشترك با تهیه کنندگان و برنامه سازان صدا و سیما براي تولیـد فیلمهـاي آموزشـی، سـریالها وگنجاندن مطالب مرتبط با اهداف سازمان
 27. تهیه و تنظیم آرشیو عکس، فیلم، تیزر و کلیپ از فعالیتها و دستاوردهاي سازمان.
 28. برگزاري نمایشگاههاي عملکرد، براي آشنایی اقشار مختلف مردم با فعالیتها و دستاوردهاي سازمان
 29. برگزاري مسابقه هاي فرهنگی، جشنواره ها و نمایشگاه هاي عکس براي آشنایی مردم با اقدامات و فعالیتهاي سازمان
 30. فراهم نمودن تمهیدات و هماهنگیهاي لازم براي عکسبرداري و فیلمبرداري از مراسـم، مناسـبتهـا، گردهمـاییهـا،همایش ها و ... در سازمان
 31. مستندسازي تصویري از عملکرد، دستاوردها و موفقیتهاي سازمان
 32. برگزاري مراسم و مناسبتهاي اختصاصی سازمان با همکاري ادارات کل
 33. همکاري و مشارکت با اداره بسیج سازمان و سایر واحدهاي مرتبط در برگزاري مراسم مذهبی
 34. تهیه آرشیو فیلم، عکس، DVD ،CD
 35. تهیه عکس براي نشریه درون سازمانی و ویژه نامه هاي سازمان متبوع
 36. تهیه فیلم از بازدیدها، افتتاحیه ها و ...
 37. تهیه و تدوین فیلمهاي مستند از عملکرد، دستاوردها و فعالیتهاي سازمان
 38. تدوین و تولید تیزر، کلیپ و ... به مناسبتهاي مختلف
 39. بررسی و رصد رسانه هاي دیداري و شنیداري و ضبط موارد مرتبط با سازمان و معاونتهای غذا ودارو
 40. تجهیز نرم افزاري و سخت افزاري سالنهاي همایش سازمان
 41. تهیه و تولید فیلمهاي آموزشی
 42. مشاوره و نظارت بر عقد قراردادهاي تولید و ساخت فیلم، سریال،کلیپ و ... در سازمان
 43. تدوين طرحهاي تبليغاتي و انتشاراتي جهت شناسايي سازمان
 44. اجراي برنامه هاي تبليغاتي و انتشاراتي مربوط به کنفرانسها، سمينارها و ديدارهاي رسمي
 45. مديريت تابلوهاي اطلاع رساني و تبليغاتي سازمان
 46. تدوين "تقويم مناسبتها و مراسم"
 47. مديريت سالهاي کنفرانس و آمفي تئاتر
 48. مديريت تشريفات و استقبال از مسئولان، ميهمانان داخلي و خارجي سازمان
 49. برگزاري مراسمهاي افتتاحيه پروژه هاي عمراني سازمان
 50. نظارت بر واحد سمعي و بصري
 51. همكاري و مشارکت در برگزاري سمينارها، گردهمايي هاي تخصصي و عمومي سازمان
 52. انجام هماهنگي هاي لازم جهت اسكان و پذيرايي مدعوين همايشها و ميهمانان
 53. نظارت بر حسن اجراي امور خدماتي در کنفرانسها، همايشها و ديدارها
 54. انجام برخي امور نظير ارسال پيامهاي تبريك و تسليت به اعضاي سازمان
 55. خريد و اهداي هدايا به ميهمانان داخلي و خارجي
 56. اجراي طرحهاي تبليغاتي و انتشاراتي جهت شناسايي سازمان نظير چاپ و انتشار بروشور، کاتالوگ، فيلم معرفي سازمان، انتشار لوح فشرده
 57. مولتي مديا و ...
 58. اجراي برنامه هاي تبليغاتي و انتشاراتي مربوط به کنفرانس ها، سمينارها و ديدارهاي رسمي
 59. تدوين و انتشار عملكرد سالانه سازمان براي ارايه به افكار عمومي
 60. اپراتوري تابلوي اطلاع رساني و تبليغاتي سازمان، سالنهاي همايش و آمفي تئاتر سازمان
 61. طراحي و توليد هداياي تبليغاتي براي اهدا به مخاطبان
 62. برپايي مراسم و مناسبتها براساس تقويم طراحي شده
 63. برگزاري مراسم ترحيم اعضاي سازمان
 64. تهيه و تنظيم گزارشهاي دوره اي و موردي جهت ارايه به سرپرست بلافصل
 65. انجام ساير فعاليتهاي مرتبط در چارچوب وظايف محوله و يا ارجاعي از طرق مقام مافوق در چارچوب وظايف روابط عمومي
 66. انجام کليه امور مربوط به عكس برداري و فيلمبرداري از مراسم، همايشها و برنامه هاي سازمان
 67. پيش بيني و برآورد وسايل و تجهيزات سمعي و بصري مورد نياز روابط عمومي