تامین دارو به میزان کافی و با کیفیت و قیمت مناسب برای دسترسی آحاد مردم همواره از دغدغه‌های اصلی نظام سلامت و بخش دارو در کشور بوده است. با توجه به نقش داروها در بهداشت و سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با تدوين و مقررات اجراي سياست‌هاي لازم تضمين نمايد که همه مردم به هنگام نياز، به ميزان کافي به داروهاي با کيفيت مناسب و مؤثر در پیشگیری و درمان دسترسي دارند و با پرداخت هزينه‌اي معقول و در حد توان می‌توانند نيازهای دارویی خود را تامين نمايند. هم چنین بايد با اعمال مقررات و سياست‌هاي نظارتي اطمينان دهد که این داروها از کیفیت، ایمنی و کارآیی کافی برخوردارند. اين مقررات بايد تضمين نمايد که تمام مراحل تدارک، تولید، توزيع و عرضه داروها در کشور از ضوابط فنی ملي و بين‌المللي تبعیت مي کنند. هم‌چنين نظارت کافی بر نحوه عرضه و مصرف داروها در بازار نيز اعمال می‌گردد و با جمع آوري و تحليل گزارشات احتمالي مربوط به بروز عوارض جانبي ناشي از مصرف داروها اقدام لازم را در جهت کنترل عوارض اين داروها به‌عمل می‌آورند.