تقدیر از توانمندی های تولیدی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

محل برگزاری: باغ موزه دفاع مقدس

تاریخ برگزاری: 1398/11/28 تا 1398/11/28