دومین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا

محل برگزاری: تهران - هتل المپیک

تاریخ برگزاری: 1398/10/03 تا 1398/10/05