سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

تاریخ برگزاری: 1398/05/15 تا

لینک رویداد: http://healthindustryfestival.ir/