نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و مواد تجهیزات پزشکی

محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی رازی

تاریخ برگزاری: 1398/10/24 تا 1398/10/25