تالار غذا و دارو
تالار غذا و دارو > تعیین تکلیف میوه های وارداتی به کشور از نظر تراریخته بودن؟ حالات نمایش: 
User avatar
مهمان
مسعود - 07/02/1399 08:39:40 ب.ظ
   
تعیین تکلیف میوه های وارداتی به کشور از نظر تراریخته بودن؟
[آیا میوه ملون که توی شبکه مجازی به عنوان یک محصول تراریخته و سرطان زا مطرح شده صحیح است؟quote][/quote]

User avatar
مهمان
حمید - 30/04/1399 04:20:46 ب.ظ
   
پاسخ:تعیین تکلیف میوه های وارداتی به کشور از نظر تراریخته بودن؟
تراریخته یعنی چی؟ ی تعریفی من تو این لینک ازش خوندم میشه بیشتر توضیح بدین؟
https://setare.com/fa/news/27695