معرفی اجمالی اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
 • هم زمان با شروع فعالیت واحد های تولیدی فرآورده های گیاهی، گروه کارشناسی فرآورده های گیاهی از سال 1360 در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت رسمی نظارت بر فرآورده های گیاهی را آغاز نمود.
 • در سال 1376، اداره داروهای گیاهی در چارت سازمانی معاونت غذا و دارو به عنوان یکی از ادارات تابعه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.
 • با افزایش تنوع فرآورده های طبیعی، برای تمرکز بیشتر بر روی این فرآورده ها در دی ماه 1385،
  " اداره داروهای گیاهی" به  " اداره داروهای طبیعی" تغییر نام یافت.
 • با عنایت به بند ( هـ) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغ سند توسعه طب سنتی ایرانی- اسلامی و توسعه روز افزون این فرآورده ها در خرداد ماه سال 1392 " اداره کل نظارت و ارزیابی دارو های طبیعی و سنتی" تشکیل و در مهر ماه همان سال با ادغام فرآورده های مکمل، " اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل " تشکیل گردید.

اهداف
 1. اهتمام به مديريت دانش در بخش نظارتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 2. ارتقاء کیفیت و سلامت فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 3. افزایش خوداتكايي، اشتغال‌زايي و استفاده حداكثري از توان داخلي در حوزه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 4. مشارکت حداکثری بخش خصوصی، تعاونی ها، نهادهای غیر دولتی و سرمایه گذاران خارجی و تاکید بر هماهنگی و انسجام بین نهادها
 5. کاهش تصدی گری دولت، تقویت بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه کمی و کیفی شرکت های تخصصی در زمینه فرآورده های طبیعی و داروهای طب ایرانی
 6. افزایش سطح سواد و آگاهی اقشار تخصصی و غیر تخصصی جامعه
  شرح وظایف
 • برنامه ریزی، ارزیابی، تدوین، ارائه و ابلاغ و اجرا خط مشی ها، سیاست ها، برنامه ها و اهداف فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهش های مرتبط با نظارت، کنترل کیفی، ایمنی، سلامت و ارتقای کیفیت  فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • نظارت در تعیین، تدوین و اجرا آئین نامه ها، ضوابط، ویژگی ها و مقررات مربوط به ثبت و ورود "تولید، واردات، صادرات، کنترل، آزمایش، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، توزیع، عرضه، مصرف، فراخوان، انهدام، تاسیس واحد تولیدی، مسئولیت فنی، قیمت گذاری/ تعیین سقف قیمت" فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • تعیین، تدوین و ابلاغ آئین نامه ها، ضوابط، ویژگی ها و مقررات مربوط به نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدهای ارائه  فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه (شرکت های پخش، داروخانه ها و....)
 • اجرا و نظارت بر ارزیابی، صدور، تمدید، تصحیح و لغو موقت و دائم ( با رای کمیسیون/ کمیته فنی ) پروانه تاسیس موسسات و کارخانجات تولیدی، صادراتی، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزیع  فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • اجرا و نظارت بر ارزیابی، صدور، تمدید، تصحیح و لغو موقت و دائم ( با رای کمیسیون/ کمیته فنی ) پروانه های ساخت/ گواهی و یا مجوز ثبت فرآورده های تولیدی/ وارداتی، صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • اجرا و نظارت بر ارزیابی، صدور، تمدید، تصحیح و لغو موقت و دائم ( با رای کمیسیون/ کمیته فنی) پروانه مسئول فنی موسسات و کارخانجات تولیدی و وارداتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، پایش و کنترل کیفیت تولید، نگهداری، توزیع، عرضه، انبارش، مصرف فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه تولیدی، صادراتی و وارداتی( PMQC/PMS)
 • برنامه ریزی و انجام بازدید، ممیزی و بازرسی از موسسات و کارخانجات تولیدی، صادراتی، وارداتی، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزیع  فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه داخلی و خارجی (GDP,GSP,GMP و GXP)
 • نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی مرتبط با ایمنی و سلامت فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه همانند PIC/S, ICH, EMA, TGA, FDA، WHO و Codex alimentarius و نظایر آن
 • تعیین، تدوین مقررات و نظارت بر برچسب فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه و نظارت بر الصاق برچسب اصالت آنها.
 • تجزیه و تحلیل آمار و داده ها به منظور تهیه گزارش و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح ایمنی و سلامت  فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • مشارکت در برنامه ریزی به منظور تهیه و تامین فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای و نظارت بر توزیع و عرضه فرآورده های مذکور
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و تشکیل جلسات کمیسیون ها/ کمیته های تخصصی، فنی و قانونی
 • هماهنگی با سازمان های ذیربط در خصوص اجرای بهینه ضوابط و مقررات تولید، واردات، صادرات، توزیع و عرضه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • ارزیابی، پیگیری و پاسخ گویی به نامه ها، استعلام های سازمان ها و ادارات مرتبط درون بخشی و برون بخشی
 • دریافت، رسیدگی و پیگیری شکایات در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • مشارکت در آموزش و اطلاع رسانی عمومی
 • مشارکت در ارزیابی و تعیین امور قابل واگذاری/ برونسپاری به معاونت های غذا و دارو تحت پوشش، بخش غیر دولتی و نظارت بر حسن اجرای امور تفویضی
 • مشارکت در طراحی و ایجاد سامانه به منظور اجرا و تسهیل فرایندهای کاری و اطلاع رسانی سریع
 • پیاده سازی منشور تکریم ارباب رجوع
  فعالیتهای  اجرایی
 • بازنگری، اصلاح، ساده سازی و روزآمد کردن قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط در حوزه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 • هدف گذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های عملیاتی، ارزیابی شاخص های کنترلی و گزارش پیشرفت و تحقق اهداف
 • برنامه ریزی، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه و ارزیابی سالیانه از طریق سامانه ارزیابی عملکرد
 • بررسی و تائید صلاحیت مسئول فنی
 • صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه مسئولین فنی شرکت های تولید کننده و وارد کننده فرآورده های تحت نظارت
 • صدور/ تمدید/ اصلاح موافقت اصولی تاسیس کارخانه تولید فرآورده های تحت نظارت
 • صدور/ اصلاح پروانه تاسیس کارخانه تولید فرآورده های تحت نظارت
 •  بررسی پرونده جامع فرآورده (PMF) فرآورده های صدور/ تمدید/ اصلاح مجوز/ پروانه صدور پروانه ساخت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • صدور، تمدید و اصلاح مجوز ها/ پروانه های ثبت مواد اولیه و فرآورده های نهایی طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای و شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه تولید داخل
 • صدور، تمدید و اصلاح پروانه های ثبت مواد اولیه و فرآورده های نهایی طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای و شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه وارداتی
 • صدور/ تمدید/ اصلاح مجوز/ پروانه تولید قراردادی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • صدور/ تمدید/ اصلاح مجوز/ پروانه تولید تحت لیسانس فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • تدوین و اعلام فهرست فرآورده های طبیعی و سنتی رسمی ایران
 • تدوین و اعلام فهرست فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه دارای مجوز
 • صدور مجوز ورود، ترخیص مواد اولیه و فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
 •  صدور مجوز مصرف فرآورده های فرآیند شده وارداتی
 • امور مربوط به قیمت گذاری/ رعایت سقف قیمت فرآورده های تحت نظارت
 • بازرسی، نظارت، ممیزی و پایش مخاطرات ایمنی در واحدهای تولیدی و صدور گواهی GMP
 • رتبه بندی واحدهای تولیدی بر اساس الزامات برنامه های پیش نیازی و تعیین معیارها و عوامل رتبه بندی (Ranking)
 • رسیدگی به شکایات و نقص کیفی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه و در صورت لزوم ریکال فرآورده
 • برنامه ریزی به منظور تهیه و تامین فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای
 • نظارت بر توزیع و عرضه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
 • تعیین اولویت های سیاست گذاری ثبت تولیدی و وارداتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای و شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه پایش محصولات فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سطح عرضه (PMQC)
 • ارزیابی و نظارت بر برچسب گذاری و اطلاع رسانی به مصرف کننده
 • نظارت بر توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • نظارت بر امحای اقلام ضایعاتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • بازدید از سطح عرضه محصولات و گزارش انطباق با پروانه های صادره
 • انجام نمونه برداری فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • صدور گواهی های صادراتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه
 • انجام دوره های آموزشی در زمینه های تخصصی و فنی
 • اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی بین المللی
 • تشکیل و برگزاری کمیته های  مشورتی حوزه های نظارتی و قطب های دانشگاهی