در راستای اهداف دولت الکترونیک و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، با توجه به دور کاری و عدم حضور روزانه پرسنل اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، کلیه شرکت ها و مراجعین می توانند از طریق سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو به آدرس http://support.ttac.ir/ پیگیری امور خود را انجام نمایند.
گروه های مختلف و کاربر هر گروه به شرح زیر اعلام می شود.
 
ردیف نام گروه نام کاربر شماره داخلی
1 اداره فرآورده های طبیعی شهلا سعادتی 141
2 اداره داروهای سنتی لیدا نجفی خجسته
روح اله کشانی
123
3 اداره مکمل های تغذیه ای لیدا نجفی خجسته
روح اله کشانی
123
4 اداره شیرخشک و غذاهای ویژه شهلا سعادتی 141
5 اداره برنامه ریزی شهلا سعادتی 141
6 اداره تدوین ضوابط آتوسا ضیائی 141
7 اداره نظارت و ارزیابی زهرا صادقی 112
8 ثبت ماده اولیه مکمل مهدی طاهریان 398
9 ثبت ماده اولیه داروهای سنتی زینب هاشملو 390
10 ثبت ماده اولیه فرآورده های طبیعی فرشته نقی زاده 375
11 ثبت ماده اولیه شیرخشک و غذاهای ویژه نادیا ثمره افسری 214
12 پروانه/مجوز ثبت فرآورده مکمل تغذیه ای فرزانه قانونی 385
13 اشخاص حقیقی وحقوقی فروزان اصلانی 376
14 افزودن نام علمی اجزا طبیعی زهرا آخوندی 382
15   مجوز ورود نرجس خاتون اکبری 369
16 مجوز ترخیص نرجس خاتون اکبری 369
17 بیماران خاص (شیرخشک های متابولیک/ رژیمی) ناصر تاجری 202
18   مدیر کل شیدا صفدری 131