سوالات متداول
برای کسب مجوزهای تاسیس و بهره برداری کارخانه تولیدی داخل کشور باید چه اقدامی کنم؟
به منظور کسب مجوز فوق باید از طریق سامانه TTAC اقدام به ثبت منبع داخلی نمایید. لذا ضروری است راهنما و دستورالعمل مربوطه تحت عنوان "دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی کشور" را از داخل سایت دریافت و اقدم نمایید. جهت پیگیری امور از طریق ارسال تیکت از معاونت غذا و دارو ناظر اقدام کنید.
برای پیگیری امور اجرایی و فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزهای بهداشتی با هرگونه سوال فنی باید چه اقدام کنم؟
به منظور پیگیری باید طبق فلوچارت پیوست زیر نسبت به ثبت تیکت اقدام کنید. امور واگذار شده به معاونتهای غذا و دارو، از طریق معاونت ناظر پاسخ داده می شود.
برای انتخاب مسئول فنی باید چگونه اقدام کنم؟
دستورالعمل مربوطه تحت عنوان "دستورالعمل اجرایی فرآیند ثبت نام مسئول سلامت کالا (تولید کننده و وارد کننده) و ثبت اطلاعات شرکت، ثبت نام مسئول فنی، فرآیند  انتخاب مسئول فنی، نحوه ارسال تیکت" را از داخل سایت دریافت و اقدم نمایید.
 
 
کدام امور به معاونت های غذا و دارو واگذار شده است؟
تمدید پروانه ساخت/ تمدید پروانه ساخت بدون اصلاح فرمول، صدور پروانه مسئول فنی، صدور و اصلاح پروانه بهره برداری غذا، صدور و اصلاح پروانه ساخت غذا، صدور مجوز گشایش و ترخیص مواد اولیه، صدور مجوز گشایش و ترخیص محصولات فرآیند شده، صدور گواهی بهداشت، ارزیابی و رتبه بندی برنامه های پیشنیازی PRPs ، صدور و اصلاح پروانه تاسیس و بهره برداری انبارهای نگهداری مواد غذایی، صدور و اصلاح پروانه تاسیس و بهره برداری مراکز پخش پخش سراسری (ستاد) پخش منطقه ای (قطب) پخش استانی
 ( معاونت ها)، "تدوین / بازنگری ضوابط ویژگی های فرآورده (جهت تصویب در ستاد)، بررسی مستندات و ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
 
برای کسب مجوز ثبت منبع خارجی برای واردات باید چه اقدامی کنم؟
به منظور کسب مجوز فوق باید از طریق سامانه TTAC اقدام به ثبت منبع خارجی نمایید. لذا ضروری است راهنما و دستورالعمل مربوطه تحت عنوان "دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی کشور" را از داخل سایت دریافت و اقدم نمایید. جهت پیگیری امور از طریق ارسال تیکت به اداره کل اقدام کنید.
چه نوع اقلامی مشمول ارزیابی منبع خارجی می باشند؟
فهرست اقلام مشمول ارزیابی منبع در بخش قوانین و مقررات ، بند دستورالعمل ها قابل دسترس است.
در صورتی که رای کمیته فنی و قانونی  برای منبع بازرسی و ممیزی صحه گذاری اعلام نمایند چگونه باید اقدام کنم؟
پس از دریافت ابلاغ بازرسی و ممیزی صحه گذاری از طریق سیستم چارگون و یا عودت پرونده در سامانه TTAC باید با استفاده از فهرست شرکت های دارای صلاحیت تایید شده از سوی سازمان غذا و دارو که در سایت وجود دارد نسبت به انتخاب شرکت اقدام و از طریق مکاتبه در سیستم اتوماسیون چارگون مراتب را با ذکر شماره رای ابلاغی، اطلاعات منبع و شماره پرونده جهت اقدام بعدی به اداره کل اعلام نمایید.
چگونه می توانیم از منابع ارزیابی شده اطلاع حاصل کنیم؟
اطلاعات مربوط به منابع ارزیابی شده چای و برنج و یا منابعی که دارای پروانه بهداشتی واردات هستند در فهرست مربوطه در بخش آمار اطلاعات قابل دسترس است.
برای کسب مجوز شناسه نظارت کارگاهی باید چه اقدامی انجام دهم؟

پس از مطالعه دستورالعمل "دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)" از بخش قوانین و مقررات، بند دستورالعمل ها، درخواست ثبت منبع کارگاه را از طریق سامانه TTAC ثبت و سپس از معاونت غذا و دارو ناظر پیگیری نمایید.

 چگونه می توانم گواهی بهداشت برای صادرات کسب نمایم؟
 
قبل از صادرات کالا، درخواست را در سربرگ شرکت به همراه مشخصات محموله (نام فرآورده، نام تجاری، کشور مقصد، میزان محموله، تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت) و در صورت وجود پروانه ساخت یا پروانه ساخت ویژه صادرات را به معاونت غذا و دارو ناظر ارائه نمایید.
برای کسب گواهی ثبت اظهار مشاغل خانگی باید از کجا شروع کنم؟
با ارائه معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی استان و مدارک ذکر شده در دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت گواهی اظهار مشاغل خانگی (قابل دریافت از سایت سازمان غذا و دارو) و مراجعه به معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه نسبت به انجام مراحل کسب تاییدیه بهداشتی و گواهی ثبت اظهار مشاغل خانگی اقدام نمایید.
برای مجوز ترخیص و مصرف مواد اولیه و فراروده های وارداتی باید چگونه اقدام کنم؟
ضروری است راهنما و دستورالعمل مربوطه تحت عنوان " دستورالعمل اجرایی فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و مجوز مصرف" را از داخل سایت دریافت و اقدم نمایید.