اهداف

 
 • نظارت و توسعه سلامت و ايمني مواد غذایی و آشامیدنی توليد شده در كشور و محصولات وارداتي و صادراتي
 • پایبندی کامل به فرایندهای اداری و قانون مداری و برنامه ریزی جهت ارتقاء سازمانی حوزه های غذا در کشور و نظارت بر عملکرد حوزه غذا در دانشگاههای علوم پزشکی ارتقاء سطح‌ آگاهي‌ عمومي‌ در زمينه‌ استفاده از مواد غذایی و آشامیدنی
 • مهندسی نوین در زمینه نظام اطلاعاتی و آماری و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی صنایع غذایی آشامیدنی و سامانه شناسایی و ردیابی کالاهای وارداتی
 • افزایش واگذاری خدمات  از طریق ارتقاء توانمندی دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 • ارتقاء كيفي و كمي خدمات از طریق برگزاری دوره های آموزشی مستمر و مؤثر  برای كاركنان اداره کل و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 • تكريم ارباب رجوع و تلاش مستمر در جهت افزايش رضايت مشتريان
مسئولیت ها
 
 • تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، راهنماها و سند ملی در خصوص شاخص های ایمنی و تغذیه ای
 • تعیین مخاطرات و ارزیابی ریسک فرآورده های غذایی و آشامیدنی
 • صدور، تمدید و اصلاح مجوز ها و پروانه های بهداشتی مواد و فراورده های غذایی و آشامیدنی تولید داخل
 • ثبت منبع، صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهداشتی برای مواد و فراورده های وارداتی
 • صدور مجوز گشایش، ترخیص و مصرف فرآورده های فرآیند شده وارداتی
 • بازرسی، نظارت، ممیزی و پایش مخاطرات ایمنی در واحدهای تولیدی
 • صدور و تمدید مجوز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO22000وHACCP)
 • صدور و تمدید گواهی تائید صلاحیت و  مجوز فعالیت برای شرکت های بازرسی و صدور گواهی بین المللی(CB)
 • اعطاء نشان ایمنی و سلامت به محصولات غذایی
 • رتبه بندی واحدهای تولیدی بر اساس الزامات برنامه های پیشنیازی(PRPs)
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه پایش محصولات غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه
 • ارزیابی و نظارت بر برچسب گذاری تغذیه ای  و اطلاع رسانی به مصرف کننده