معرفی
آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو بوده و وظیفه کنترل کیفیت  مواد اولیه و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی شامل فرآورده‌های مراقبت از پوست و مو، پاک کننده‌های دهان و دندان، مواد شوینده و پاک کننده سطوح و فرآورده‌های سلولزی تولید داخل و وارداتی، همچنین انجام آزمایشات مربوط به نمونه‌های ادواری، PMS، شکایتی و .... را به عهده دارد. این آزمایشگاه در زمینه آموزش‌های فنی و تخصصی کارشناسان داخلی و خارجی و ممیزی کارخانجات تولیدی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی جهت تأیید و صدور گواهی GMP و GLP کالاهای وارداتی فعالیت دارد.
 
تخصص کارکنان
مسئولیت انجام فرآیندها در آزمایشگاه کنترل و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی بر عهده شش نیروی متخصص بوده که عبارتند از:  
دکترای تخصصی (Ph.D.): فارماسیوتیکس، شیمی تجزیه، شیمی آلی
كارشناسي ارشد (MS): شیمی کاربردی و نظارت برامور دارویی
کارشناسی (BSc): تغذیه
 
دامنه عملکرد اصلی
 • انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی نظیر آزمون های فیزیکوشیمیایی مواد اولیه و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
 • تدوین SOP های روش‌های آزمون و دستورالعمل‌های مربوطه
 • توسعه و تحقیق در زمینه دانش‌های فنی نوین در ارزیابی و کنترل  مواد اولیه و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
 • بروز رسانی روش‌های آزمون کنترل فیزیکوشیمیایی و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی  
 • نیاز سنجی‌های آموزش‌های فنی و تخصصی کارشناسان آزمایشگاه‌های  معاونت های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درزمینه  مواد اولیه و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جهت کارشناسان آزمایشگاه‌های معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی آرایشی و بهداشتی با سازمان استاندارد ملی ایران
 • مشارکت در تعیین اولویت‌های پژوهشی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی  در زمینه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 • مشارکت درجلسات بازنگری مدیریت کیفیت، کمیته‌های مشورتی تخصصی سازمان غذا و دارو و تدوین برنامه‌های مرتبط با آزمایشگاه  کنترل و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
 • تدوین برنامه‌های عملیاتی آزمایشگاه کنترل در زمینه ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و نظارت بر حسن انجام آنها
 • ممیزی آزمایشگاه‌های معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور، آزمایشگاه‌های همکار و مجاز  با دامنه عملکرد آرایشی و بهداشتی
 • ممیزی کارخانجات تولیدی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی جهت تائید و صدور گواهی GMP و GLP کالاهای وارداتی
 • انجام آزمون های مهارت آزمایی جهت ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای همکار و مجاز و مجاز تولیدی
 • مشارکت در پایش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه (PMS)
 
تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده
پتانسیومتر ISE، HPLC، GC، دستگاه تعیین SPF، دستگاه CK، جذب اتمی، TLC، اسپکتروفوتومتری
 
زمینه‌های آنالیز تخصصی
 • تعیین مقدار SPF فرآورده‌های ضد آفتاب به روش in vitro توسط دستگاه تعیین SPF
 • اندازه گیری میزان مرطوب‌کنندگی کرم‌های مرطوب کننده توسط دستگاه CK
 • اندازه‌گيري ميزان بوتيل متوكسي دي بنزويل متان، اکتوکریلن، اتیل هگزیل متوکسی سینامات و بنزیلیدین کامفر دركرم‌ها و لوسيون‌هاي ضد آفتاب به روش HPLC
 • شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات آلی جیوه، سرب و آرسنیک در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به روش جذب اتمی
 • شناسایی و اندازه گیری کمی رنگدانه‌های مشخص در رنگ مو به روش HPLC ,TLC
 • شناسایی هیدروکینون- هیدروکینون منومتیل اتر، هیدروکینون منواتیل اتر و هیدرو کینون منو بنزیل اتر در فرآورده‌های آرایشی  و بهداشتی به روش HPLC
 • شناسایی 2- فنوکسی اتانل، 1- فنوکسی پروپانول ، متیل، اتیل ، پروپیل، بوتیل و بنزیل 4- هیدروکسی بنزوات (پارابن ها) در فرآورده‌های آرایشی  و بهداشتی به روش HPLC
 • تعیین مقدار فرم آلدیید آزاد در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به روش اسپکتروفتومتری و HPLC
 • اندازه گیری نگهدارنده‌ها در شامپو، مایع دستشویی و مایع ظرفشویی(متیل ایزوتیازولینون و کلرو متیل ایزوتیازولینون) به روش HPLC
 • اندازه گیری فلوراید در خمیر دندان به روش پتانسیومتری ISE
 • اندازه گیری مواد فعال سطحی آنیونیک، کاتیونیک و آمفوتریک به روش پتانسیومتری ISE
 • اندازه گیری زینک پیریتیون، پیروکتون اولامین و کلیمبازول در فرآورده‌های ضد شوره به روش HPLC
 • اندازه گیری عدد زیین در شوینده‌ها
 • اندازه گیری مقدار الکل (اتانل و ایزوپروپیل) در شیشه پاک کن به روش GC