1. درباره ما
گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت مستقر در دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت عهده دار تدوین و تبیین استاندارد های خدمت در حوزه های مختلف ارائه خدمت فرآورده های سلامت و همچنین تعیین تعرفه این خدمات می باشد. در این راستا ساماندهی و ارتقاء كمي و كيفي ارائه خدمات فرآورده های سلامت مرتبط با حوزه دارویی و مهندسی پزشکی از طریق همکاری و بهبود تعاملات درون بخشي و برون بخشي با واحدهاي تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي صورت می پذیرد.
این گروه مرجعي است كه از سال 1396 و به منظور تهيه و تحليل شواهد مرتبط با سياستگذاري و تصميم گيري هاي كلان مديران دارویی كشور، در حوزه هاي عملكردي زير فعاليت مي نمايد:
الف) پیگیری اجرایی شدن سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران و تدوین استانداردهای خدمت مرتبط با این سند
ب) تدوین، تاييد نهايي و ابلاغ استاندارد های خدمت و راهنما ها و دستورالعملهای مرتبط با ارائه و مدیریت خدمات فرآورده های سلامت
ج) تدوین مباني تعرفه گذاري با مشاركت شورای عالی بیمه سلامت و سازمان هاي بيمه و انجمن های علمی مرتبط
 
 1. ادارات زیرمجموعه و چارت اداره

 
 1. کمیته ها و کمیسیون ها
کمیته ارزیابی و تدوین استانداردها و تعرفه خدمات کالاهای سلامت
کارگروه تدوین استانداردهای خدمات دارویی
 1. قوانین و مقررات
 • سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران
 • استاندارد خدمت «ارائه خدمات مرتبط با ارائه و تلقیح واکسن توسط داروساز در داروخانه»
 • استاندارد خدمت «مدیریت ناخوشی های جزئی با استفاده از داروهای بدون نیاز به نسخه»
 • استاندارد خدمت «تامین و ارائه خدمات دارویی داروهای ضدسرطان»
 1. آموزش ها
 • آموزش نحوه بسته بندی داروهای ضدسرطان مطابق استاندارد خدمت
 • آموزش نحوه پایش و نظارت بر نحوه ارائه استانداردهای خدمت در داروخانه ها
 1. آخرین اخبار مربوط به اداره کل
 • تدوین و ابلاغ سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران
 • تدوین و ابلاغ مبانی محاسبه هزینه های خدمات دارویی
 • پیگیری و برگزاری جلسات به منظور تعیین تعرفه خدمات دارویی
 • تدوین کتاب مدیریت ناخوشی های جزئی ویژه داروسازان شاغل در داروخانه
 • تدوین نهایی استاندارد خدمت «ارائه خدمات مرتبط با ارائه و تلقیح واکسن توسط داروساز در داروخانه»
 • تدوین نهایی استاندارد خدمت «مدیریت ناخوشی های جزئی با استفاده از داروهای بدون نیاز به نسخه»
 
 1. تماس با اداره کل/ کلیه کارشناسان با شماره داخلی
کارشناس گروه: سرکارخانم دکتر ساناز خورشیدی
مسئول دفتر: سرکارخانم مهناز تمجیدی فر
شماره تماس مستقیم:66963865