-معرفی گروه خدمات سرپایی و بستری فرآورده های سلامت: 
به منظور ارتقا کیفی و کمی ارائه خدمات دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی به بیماران مراکز درمانی بستری و سرپایی کشور و سیاست گذاری در راستای افزایش رضایت مندی بیماران، اصلاح الگوی مصرف داروها در بیمارستان و هم چنین ارتقا جایگاه داروسازان در چرخه درمانی بیماران، واحد خدمات بستری و سرپایی فرآورده های سلامت تشکیل گردیده است.
2-  شرح وظایف گروه خدمات سرپایی و بستری فرآورده های سلامت
 • تدوین چشم انداز، رسالت، خط مشی و ارزش های گروه امور خدمات سرپایی و بستری در راستای ارتقا ایمنی دارویی بیمار
 • تدوین و تصویب برنامه عملیاتی، بودجه بندی سالانه واحد های زیرمجموعه و ابلاغ اعتبار هر واحد و نظارت و ارزیابی مربوطه
 • طراحی و ارائه چارت بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و بررسی و تبیین پست های لازم، شرایط احراز و پیگیری امور مرتبط با استقرار آن
 • تدوین آئین نامه، بخش نامه، دستورالعمل های دارویی
 • تبیین راهکارهای اصلاح الگوی مصرف دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی در بخشهای سرپایی و بستری
 • برنامه ریزی و توانمندسازی و مهارت افزایی داروسازان جهت ارائه خدمات سرپایی و بستری ایمن و با کیفیت
 • تدوین و اجرای برنامه راهبردی و نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک و ضدعفونی کننده ها در راستای کنترل مقاومت های میکروبی
 • هماهنگی و تعامل با سایر بخش های درون و برون سازمانی در راستای اجرای برنامه های ارتقا خدمات دارویی سرپایی و بستری
 • تدوین دوره های آموزشی در راستای ارتقای خدمات داروسازان
 • مدیریت، راهبری و نظارت بر اجرای استاندارها و الزامات ایمنی دارویی در بیمارستان ها
 • تبیین نقش داروساز در ارائه خدمات سرپایی و بستری
 • برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند تامین ،تدارک ،توزیع و مصرف دارو در بیمارستان
 
3- پرسنل شاغل در گروه خدمات سرپایی و بستری فرآورده های سلامت:
سرپرست گروه: خانم دکتر نورمندی پور
کارشناسان:  خانم دکتر ناصحی
مسئول دفتر: خانم مهناز تمجیدی
شماره تماس:66963865