درباره ما :
سازمان غذا و دارو به عنوان یک تشکیلات پیشرو در نظارت و سیاست گذاری در حوزه مواد و فراورده ها و کالاهای سلامت محور اعم از امور دارویی، غذایی، مکمل ها، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی را عهده دار است و بی تردید انجام هر ماموریت در یک نظام و جامعه مدنی در گرو ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی لازم و حرکت در مسیر قوانین و مقررات است. لذا همواره یکی از مقوله های مهم مورد توجه در ساختارهای اداری و تشکیلاتی دستگاه ها ایجاد واحدهای تخصصی به منظور انجام مطالعات، برنامه ریزی و بسترسازی حقوقی مناسب برای دستگاه ها می باشد.
براین اساس با توجه به لزوم وجود یک واحد تشکیلاتی حقوقی ،« امور حقوقی »، زیر نظر مستقیم ریاست محترم سازمان و یا معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع، ایفای نقش و انجام ماموریت می نماید.