تلفن: 61927000 
نشانی: خیابان انقلاب. خیابان فخررازی. سازمان غذا و دارو


03.jpg