هدف از ایجاد میز خدمت در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، علاوه بر وظایف ذاتی ابلاغ شده توسط سازمان محترم استخدامی کشور، با اولویت شفافیت و تکریم ارباب رجوع ایجاد گردید.

این اهداف به شرح ذیل می باشند:

الف) حذف فرآیند کاغذی حضوری و جایگزینی ان توسط سامانه های برخط از جمله تیتک 

ب) فراهم نمودن امکان دریافت اتوماسیون مکاتبات اداری برای شرکت هاو ذینفعان بدون الزام به مراجعه حضوری
ج) ایجاد پیشخوان ارباب رجوع برای کاربران عام از طریق سایت رسمی سازمان غذا و دارو (جهت ورود روی این لینک کلیک کنید)
د) ایجاد سامانه تیکتینگ برای اعلام موارد مربوط به سامانه ها به صورت برخط
هـ) برقراری سیستم تلفن گویای سازمان غذا و دارو جهت جلوگیری از سردرگمی ذینفعان و امکان برقراری ارتباط مستقیم